ÚVODNÍ STRANA


Kontakty

Notářka: Mgr. Svatava Trčková    
       
Adresa sídla: Štefánikova 2086/12    
  741 01 Nový Jičín  
       
 
       
Kontaktní údaje: tel.: +420 556 730 460,   mobil: +420 602 948 238
  e-mail: trckova@notarnovyjicin.cz    
  datová schránka: x6ah3ve    

Úřední hodiny v Novém Jičíně: pondělí 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
  úterý 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
  středa 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
  čtvrtek 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
  pátek 8:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00
     
Poskytnutí notářské služby mimo úřední hodiny dle předchozí dohody.
     
Pokud potřebujete předat písemnosti v době, kdy není notářská kancelář otevřena, můžete je vložit do poštovní schránky umístěné u výtahu, v druhém patře (stejné patro jako kancelář notářky).
     
Prosíme klienty, aby se k poskytnutí právní služby, včetně ověření podpisů a listin, předem telefonicky objednávali.
   
Ověřování podpisů na listinách v cizím jazyce a listin, které budou použity v zahraničí je třeba hlásit předem.
   
Soudní komisař:
  Notářka je soudním komisařem v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně .
   
Personální obsazení kanceláře:
  Mgr. Svatava Trčková, notářka