SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Ověřování pravosti podpisu - legalizace

Legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala podpis, který se na listině již nachází, za vlastní. Legalizace se provádí připojením doložky o podpisu listiny nebo o uznání podpisu.

Ověřením podpisu neodpovídá notářka ani jí pověřený pracovník za obsah listiny jak po právní stránce, tak po stránce faktické. Je nutné, aby listina, na které je podpis ověřován, byla již úplná. Není například možné provést legalizaci podpisu na zcela prázdný list papíru s tím, že si na ni žadatel následně doplní text, případně ověřovat podpis na nevyplněném formuláři.

Důležité je, zda bude listina, na které je podpis ověřován, použita v zahraničí nebo v tuzemsku. Pokud by měla být listina použita v zahraničí, je třeba, aby byla ověřovací doložka podepsána notářkou. Na skutečnost, že hodláte listinu použít v zahraničí, pracovníky notářky vždy upozorněte.

Pro ověření podpisu musí žadatel prokázat svou totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, pasem).

Bude-li podpis ověřován na listině vyhotovené v jazyce, který notářka nebo její pracovník neovládají, stanoví zákon povinnost předložit spolu s touto listinou i předklad vyhotovený soudním tlumočníkem.

Zdroj: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/overeni-pravosti-podpisu-legalizace

Notářka Mgr. Svatava Trčková a její pracovníci ovládají anglický a německý jazyk, u listin v těchto jazycích tedy není nutné předložit překlad.