SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Založení a vznik sro za jediný den

informace k založení a vzniku společnosti s ručením omezeným

Nejčastěji zakládanou obchodní korporací je společnost s ručením omezeným (dále také sro). Jde o formu nejflexibilnější, používanou pro většinu podnikatelských záměrů. Lze ji založit se základním kapitálem ve výši 1,-- Kč. S ohledem na náklady spojené se založením a veřejné mínění lze doporučit vklad minimálně 10.000,-- Kč.
Společnost s ručením omezeným se nejdříve založí zakladatelským právním jednáním (společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu). Po splacení základního kapitálu a splnění dalších náležitostí je obchodní korporace zapsána do obchodního rejstříku, čímž vzniká - začíná existovat, má přiděleno identifikační číslo.
Společnost s ručením omezeným lze založit a zapsat do obchodního rejstříku i během jediného dne. Zakladatel (zakladatelé) si před založením musí promyslet skutečnosti, které budou obsaženy v zakladatelském dokumentu a posléze zapsány v obchodním rejstříku.
Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným musí být sepsáno ve formě notářského zápisu.
Pokud zakladatelský dokument obsahuje jen povinné náležitosti stanovené zákonem a společníci vkládají jen peněžité vklady, je zápis společnosti zcela osvobozen od soudního poplatku a také odměna notáře za sepsání notářského zápisu je nižší. Tento postup není možné zvolit v případě, když je potřeba v zakladatelském dokumentu upravit jiné než povinné náležitosti, tedy např. odchylně upravit zákonnou úpravu zákazu konkurence, výplatu podílu na zisku třetí osobě nebo práva a povinnosti společníků.