SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Založení a vznik as

Druhou nejčastěji zakládanou obchodní korporací je akciová společnost (dále také as).

Akciová společnost se zakládá přijetím stanov. Při zakládání akciové společnosti se zakladatelé rozhodnou, zda si zvolí monistický systém vnitřní struktury nebo dualistický systém vnitřní struktury. Při monistickém systému vnitřní struktury se zřizuje pouze správní rada, která je statutárním orgánem společnosti (člen správní rady může být i jeden). Při dualistickém systému se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.

Akciovou společnost lze založit a zapsat do obchodního rejstříku i během jediného dne, s ohledem na minimální výši základního kapitálu 2.000.000,-- Kč bude v praxi záležet zejména na tom, zda jsou zakladatelé schopni v tento den splatit základní kapitál.

Zakladatel (zakladatelé) si před založením musí promyslet skutečnosti, které budou obsaženy ve stanovách společnosti a posléze zapsány v obchodním rejstříku. Různé možnosti úpravy je vhodné osobně prodiskutovat s notářkou.