SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Notář jako soudní komisař

     Soud pověřuje jím určeného notáře, aby jako soudní komisař za odměnu provedl úkony v řízení o pozůstalosti (do 31.12.2013 dědictví). Notář na základě pověření vyřídí většinu úkonů spojených s řízením o pozůstalosti, včetně vydání konečného usnesení. V rámci řízení o pozůstalosti dochází před notářem k uzavření dohody o rozdělení pozůstalosti, ve kterém si mohou dědicové účelně uspořádat svoje vzájemné majetkové vztahy na mnoho let. V dohodě o rozdělení pozůstalosti si mohou upravit podmínky vzájemného vypořádání, včetně zřízení věcného břemene nebo zajištění vzájemných pohledávek zástavním právem, a to většinou bez nutnosti platit dědickou daň.

Notářka Mgr. Svatava Trčková je pověřena jako soudní komisařka v těchto řízeních o pozůstalosti:

1) Řízení o pozůstalosti v případě adresy místa trvalého pobytu zůstavitele v těchto městech, obcích:

Bílovec, Výškovice, Slatina, Ohrada, Stará Ves, Bravinné, Bílov, Tísek, Velké Albrechtice, Lubojaty, Bítov, Bravantice, Nový Svět, Klimkovice, Josefovice, Václavovice, Hýlov, Vřesina, Zbyslavice, Olbramice, Hodslavice, Hostašovice, Lhotka, Straník.

2) Řízení o pozůstalosti dle časového rozvrhu, a to podle data úmrtí zůstavitele od 1. do 10. dne v měsíci u těchto měst, obci:

Nový Jičín, Nový Jičín-Loučka, Libhošť, Kojetín, Šenov u Nového Jičína, Kunín