SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Společenství vlastníkůt

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Členství v něm je odvozeno od vlastnictví jednotky – bytu nebo nebytového prostoru. Nebylo-li společenství vlastníků jednotek založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, v němž je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.

Notářka může poskytnout právní služby týkající se založení a vzniku společenství vlastníků, změny stanov, změny členů výboru (odvolání a volba členů výboru) a dalších orgánů společenství vlastníků.